• Máy lạnh Reetech 1HP(hết hàng) Máy lạnh Reetech 1HP(hết hàng)Máy lạnh Reetech 1HP(hết hàng)

  Giá bán 3,400,000 VND

  Giá khuyến mãi 2,900,000 VND

  Giảm 15 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter mới 99% Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter mới 99%Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter mới 99%

  Giá bán 7,500,000 VND

  Giá khuyến mãi 7,300,000 VND

  Giảm 3 %

  ...xem chi tiết

 • Máy giặt National 7kg mới 90%(hết hàng) Máy giặt National 7kg mới 90%(hết hàng)Máy giặt National 7kg mới 90%(hết hàng)

  Giá bán 1,200,000 VND

  Giá khuyến mãi 990,000 VND

  Giảm 18 %

  ...xem chi tiết

Thống kê

Máy lạnh cũ

 • Máy lạnh Reetech 1HP(hết hàng) Máy lạnh Reetech 1HP(hết hàng)Máy lạnh Reetech 1HP(hết hàng)

  Giá bán 3,400,000 VND

  Giá khuyến mãi 2,900,000 VND

  Giảm 15 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter mới 99% Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter mới 99%Máy lạnh Sharp 1.5HP Inverter mới 99%

  Giá bán 7,500,000 VND

  Giá khuyến mãi 7,300,000 VND

  Giảm 3 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh National 1HP Máy lạnh National 1HPMáy lạnh National 1HP

  Giá bán 3,500,000 VND

  Giá khuyến mãi 3,300,000 VND

  Giảm 6 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Hitachi 1HP Inverter (gas 410) mới 95% Máy lạnh Hitachi 1HP Inverter (gas 410) mới 95%Máy lạnh Hitachi 1HP Inverter (gas 410) mới 95%

  Giá bán 4,900,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,490,000 VND

  Giảm 8 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sanyo 1HP Inverter( gas 410) mới 95% Máy lạnh Sanyo 1HP Inverter( gas 410) mới 95%Máy lạnh Sanyo 1HP Inverter( gas 410) mới 95%

  Giá bán 4,900,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,490,000 VND

  Giảm 8 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sanyo 1HP Máy lạnh Sanyo 1HPMáy lạnh Sanyo 1HP

  Giá bán 4,000,000 VND

  Giá khuyến mãi 3,700,000 VND

  Giảm 8 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh LG 1HP Máy lạnh LG 1HPMáy lạnh LG 1HP

  Giá bán 3,900,000 VND

  Giá khuyến mãi 3,500,000 VND

  Giảm 10 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Panasonic 2.5 HP Inverter mới 95%

  Giá bán 9,700,000 VND

  Giảm %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Mitsubishi 2.5 HP mới 95%

  Giá bán 9,700,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Bảo hành 12 tháng

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Daikin 2.5 HP Inverter mới 96%

  Giá bán 10,300,000 VND

  Giảm %

  Hàng Thailand

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Bảo hành 12 tháng

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sharp 1HP Máy lạnh Sharp 1HP

  Giá bán 3,800,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 3.800.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Panasonic 1HP Máy lạnh Panasonic 1HP

  Giá bán 4,200,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,000,000 VND

  Giảm 5 %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 4.200.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Toshiba 1HP mới 98%

  Giá bán 4,100,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 3.900.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh National 2HP Inverter Máy lạnh National 2HP Inverter

  Giá bán 7,800,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 7.800.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Toshiba 2HP Máy lạnh Toshiba 2HP

  Giá bán 7,900,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 7.900.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Daikin 2HP Inverter Máy lạnh Daikin 2HP Inverter

  Giá bán 9,300,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 9.000.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Panasonic 1HP Inverter Máy lạnh Panasonic 1HP Inverter

  Giá bán 5,700,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 5.700.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Mitsubishi 1HP Inverter Máy lạnh Mitsubishi 1HP InverterMáy lạnh Mitsubishi 1HP Inverter

  Giá bán 5,200,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,890,000 VND

  Giảm 6 %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 3.990.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sanyo 1.5HP Máy lạnh Sanyo 1.5HP

  Giá bán 4,400,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 4.400.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Toshiba 1.5 HP Máy lạnh Toshiba 1.5 HP

  Giá bán 4,700,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 4.700.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh toshiba 1Hp Inveter Máy lạnh toshiba 1Hp Inveter

  Giá bán 5,900,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 5.900.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Daikin 1HP mới 99%

  Giá bán 4,400,000 VND

  Giảm %

  Hàng nội địa nhật

  Bảo hành 6 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 4.400.000 VND

  ...xem chi tiết