• Tủ lạnh Tatung 90l mới 98% Tủ lạnh Tatung 90l mới 98%

  Giá bán 1,600,000 VND

  Giá khuyến mãi 1,490,000 VND

  Giảm 7 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Reetech 1HP Máy lạnh Reetech 1HPMáy lạnh Reetech 1HP

  Giá bán 3,400,000 VND

  Giá khuyến mãi 2,990,000 VND

  Giảm 12 %

  ...xem chi tiết

Thống kê

Máy lạnh cũ

 • Máy lạnh Reetech 1HP Máy lạnh Reetech 1HPMáy lạnh Reetech 1HP

  Giá bán 3,400,000 VND

  Giá khuyến mãi 2,990,000 VND

  Giảm 12 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh National 1HP Máy lạnh National 1HPMáy lạnh National 1HP

  Giá bán 3,500,000 VND

  Giá khuyến mãi 3,300,000 VND

  Giảm 6 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sharp 1HP Inverter (gas 410) mới 85% Máy lạnh Sharp 1HP Inverter (gas 410) mới 85%Máy lạnh Sharp 1HP Inverter (gas 410) mới 85%

  Giá bán 5,000,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,690,000 VND

  Giảm 6 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sanyo 1HP Inverter( gas 410) mới 95%(hết hàng) Máy lạnh Sanyo 1HP Inverter( gas 410) mới 95%(hết hàng)Máy lạnh Sanyo 1HP Inverter( gas 410) mới 95%(hết hàng)

  Giá bán 4,900,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,490,000 VND

  Giảm 8 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sanyo 1HP Máy lạnh Sanyo 1HPMáy lạnh Sanyo 1HP

  Giá bán 4,000,000 VND

  Giá khuyến mãi 3,700,000 VND

  Giảm 8 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh LG 1HP Máy lạnh LG 1HPMáy lạnh LG 1HP

  Giá bán 3,900,000 VND

  Giá khuyến mãi 3,500,000 VND

  Giảm 10 %

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Sharp 1HP Máy lạnh Sharp 1HP

  Giá bán 3,800,000 VND

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 3.800.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Panasonic 1HP Máy lạnh Panasonic 1HP

  Giá bán 4,200,000 VND

  Giá khuyến mãi 4,000,000 VND

  Giảm 5 %

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 4.200.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Toshiba 1HP mới 98%

  Giá bán 4,100,000 VND

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 3.900.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Toshiba 2HP Máy lạnh Toshiba 2HP

  Giá bán 7,900,000 VND

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 7.900.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Panasonic 1HP Inverter Máy lạnh Panasonic 1HP Inverter

  Giá bán 5,700,000 VND

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 5.700.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh Toshiba 1.5 HP Máy lạnh Toshiba 1.5 HP

  Giá bán 4,700,000 VND

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 4.700.000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy lạnh toshiba 1Hp Inveter Máy lạnh toshiba 1Hp Inveter

  Giá bán 5,900,000 VND

  Hàng nội địa Nhật

  Bảo hành 12 tháng

  Bao vận chuyển, lắp đặt

  Giá 5.900.000 VND

  ...xem chi tiết